Til forsiden

Yoga og samtale

Mens yogaen tar oss inn i kroppen og lar oss kjenne etter hvordan vi har det og hjelper oss til å finne ro og styrke, er samtalen med på å gjøre oss mer verbalt bevisst på hvordan vi er i livet. Kombinasjonen av yoga og samtale gir samtalen en dybde basert i kroppsbevissthet og nærhet til eget liv, og yogaen får et verbalt utløp slik at det som oppleves kan bli satt ord på og artikulert.