Forside

Litt om Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden kan brukes til å utforske bevegelse og bevegelighet generelt, og kan gjøre spesielle bevegelser lettere og mer behagelige å utføre. Feldenkraismetoden bevisstgjør deg hvordan du er i aktivitet og i ro. Du kan blant annet bruke feldenkraismetoden til å utforske yogastillinger, få økt kroppsbevissthet i tango, øke funksjonalitet og effektivitet i arbeid og i bedre avspenning i hvile. Dagligdagse handlinger som å gå, stå, ligge og sitte kan bli mer bevisste. Feldenkraismetoden gjør deg mer oppmerksom på hvordan du er i livet. Les mer

Undervisningstilbud


Feldenkraistimer i Yogarommet på Sagene samfunnshus i Oslo:

Bevisstgjøring gjennom bevegelse (gruppetime) – drop-in hver tirsdag kl 10.00-11.00 fra 17. januar - 20. juni 2006 (unntatt 11. april og 18. april). Kr. 120,- pr. gang.

Somayoga - Bevisstgjøring gjennom bevegelse og yoga - onsdager kl 20.00-21.30 kurs fra 11. januar - 21. juni. Se www.osloyoga.no for påmelding. Påmelding mulig så lenge det er plass på kurset.

Funksjonell integrering (individualtime) – etter avtale. Ring 93 88 67 34 eller send e-post
Kr 400,- (1 time)