Til forsiden

Om Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden bruker bevegelse som middel for bevisstgjøring. Gjennom tilstedeværelse i deg selv i bevegelser blir du også mer bevisst og tilstede i hverdagen. I vårt samfunn er det mange som bruker kroppen som et verktøy for å oppnå utenforliggende målsetninger, enten de er sosiale, økonomiske eller karrieremessige mål. I disse prosjektene blir kroppen ofte skadelidende; vi presser våre grenser og sliter oss ut, gjør monotont arbeid og får slitasjer, glemmer å kjenne etter hvordan vi står, sitter og beveger oss. Enten glemselen gir oss skader eller ei, kan det å finne tilbake til oss selv være en stor glede.

Feldenkraismetoden kan gi deg en vei tilbake til deg selv, og til økt velvære og oppmerksomhet.

Les om hvordan du kan ta timer i Feldenkraismetoden

Bevisstgjøring gjennom bevegelse (Awareness Through Movement - ATM) er den ene av Feldenkraismetodens to undervisningsformer. Her underviser Feldenkraispedagogen en gruppe gjennom verbal instruksjon. Gruppen blir instruert en sekvens av ulike bevegelser som hjelper oss å bli mer bevisste hvordan vi beveger oss, hva slags mønstre vi har, og hvordan vi kan gjøre ting på mer effektive, friksjonsfrie, funksjonelle og grasiøse måter. Det finnes over 2000 ulike ATM leksjoner (bevegelsessekvenser), hvorav noen er enkle og gjøres liggende på en matte på gulvet, mens andre er mer komplekse og gjøres stående, sittende eller i andre utgangsposisjoner.

Funksjonell integrering (Functional Integration - FI) er den andre undervisningsformen. Her gir pedagogen individuell undervisning til eleven gjennom berøring. Mens eleven ligger eller sitter, tar pedagogen eleven gjennom ulike bevegelsessekvenser uten at eleven behøver å gjøre noe. Gjennom de ledete bevegelsene blir nervesystemet oppmerksomt på sammenhengene i kroppen og hvordan bevegelser kan gjøres med mindre friksjon.

Feldenkrais, østlig kampsport og yoga
Moshe Feldenkrais som utviklet Feldenkraismetoden var selv judo-utøver og interessert i østens bevegelsesformer. En av tingene han ble kjent for i Israel, var at han lærte Israels første statsminister, David Ben-Gurion, å stå på hode. Det viktigste var ikke at statsministeren fikk stå på hodet, men at han gikk gjennom den lange læringsprosessen det var å komme dit. ATM’ene som ledet frem til hodestående fikk forberedt alle kroppens deler, bearbeidet høyt blodtrykk og andre kroppslige utfordringer, gjorde ham koordinert og differensiert nok i sine bevegelser, ga ham tilgang på alle de relevante muskelgruppene, og lærte ham å få kontroll i en oppnedposisjon, slik at han kunne trosse tyngdekraften og stable hele seg i balanse over hode og nakke. Ikke bare kunne han stå der, men også gå inn og ut av denne stillingen med grasiøsitet og letthet. Det er bevisstgjøringen som skjer i prosessen som er det viktige i en ATM time, ikke resultatet. Det er også kvaliteten i bevegelsen som vektlegges, ikke hvor stor en bevegelse kan gjøres. Og aller viktigst er det å være i opplevelsen av bevegelsen istedenfor i hvordan den ser ut. Feldenkrais utviklet over 2000 ulike ATM’er for å gi elevene sine mulighet til å utforske alle mulige bevegelser, både judo-rulling, karate-spark, fekting, vanlig gange, gå i trapper, sitting, armløfting, komme fra liggende til sittende stilling, komme fra sittende til stående stilling, etc., ofte gjennom uvanlige bevegelseskombinasjoner hvor gamle mønstre blir brutt, og nye mer behagelige mønstre blir etablert. Feldenkraismetoden er en læringsmetode for nervesystemet og hjernen.

Mange av ATM’ene kan egne seg som forberedende øvelser til ulike yoga-stillinger. Det finnes ATM’er som bedrer vår evne til rotasjon, foroverbøy, sidebøy, strekke armene opp, og til å berøre tærne, for bare å nevne noen. En Feldenkraiselev vil også få oppleve ATM’er som utforsker hvordan man kan stå bedre på hodet, stå på skuldrene, stupe kråke, gå inn og ut av Broen, Kamelen, Naturstillingen (sitte på huk), og mange flere.

I likhet til i yoga, er det i Feldenkraismetoden mye fokus på pust og oppmerksomhet. Men der yoga gir anvendelige råd og løsningsforslag til hvordan vi kan få det bedre, gir Feldenkraismetoden spørsmål til selv-utforskning. Feldenkraismetoden er mindre normativ, mindre beskrivende, mer utforskende og mer spørrende enn yoga, og kan hjelpe en yoga-utøver til å bli mer intuitiv i sin praksis. Feldenkraismetoden bedrer evnen til å kjenne egen kropp og derigjennom bedrer evnen til egen-omsorg.

I motsetning til i mange former for yoga, blir man i en Feldenkraistime bedt om å ikke gå til grensen, ikke presse grenser, ikke holde stillinger lenger enn det som er komfortabelt, men virkelig lytte til seg selv og la behag og letthet være veiledende i alle bevegelser. Når en bevegelse er mer behagelig er den ofte mer funksjonell, mener Feldenkraispedagogene. Utholdenhet og trossing av grenser er intet ideal, men effektivitet og funksjonalitet.

Gjennom Feldenkraismetoden kan man oppleve å få samme bevegelighet som man får gjennom å gjøre yoga, men veien er en annen. Mens yoga gir teknikker som styrker og åpner kroppen, gir Feldenkraismetoden bevissthet omkring kvaliteten vi har i utførelsen av bevegelser og hvorvidt vi utfører bevegelsen på en funksjonell måte. Når vi gjør bevegelser på en mer funksjonell måte, kan spenninger slippe, og vi finner styrke gjennom bedret koordinasjon og økt stabilitet i skjelettet.

Feldenkraismetoden er et bra supplement til yoga, idet den kan gi bevissthet til såkalte ”blind spots” og tilgang på ukjente områdene av oss selv. Den kan gi bedret koordinasjon, mer integrerte og grasiøse bevegelser, utvidet kroppsforståelse og et mer nyansert selvbilde.

Bevisstgjøring gjennom bevegelse gir deg mulighet til å utforske deg selv på nye måter.

Vil du vite mer om Feldenkraismetoden, gå til
www.feldenkraispedagoger.no
www.feldenkrais.oslo.no
www.russelldelman.com